61f594ba1160e

Prof. Asoc. Dr. Kujtim Dule

Lektor

Prof. Asoc. Dr. Kujtim Dule

Lektor
” E shkuara është një e dhënë matematikore, e tashmja është një variabël dhe ardhmja është e panjohur që varet nga vetja!”

Biografia

Kam lindur në 15.04.1960, në qytetin e Bilishtit. Në vitin 1980 mbarova studimet në shkollën e mesme Fuat Babani. Në vitin 1981 fillova studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega Matematikë, Universiteti i Tiranës. Në vitin 1986 mbarova studimet universitare dhe po në këtë vit fillova punën si asistent pedagog pranë Departamentit të Matematikës ku vazhdoj të punoj edhe sot me titullin Pro.Asoc

Edukimi

  • Departamenti i Matematikës, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Aftësitë

Matematicien në fushën e Gjeometrisë
100%
Matematicien në fushën Matematikë e Aplikuar
100%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.