61f7d3c10df7b (1)

Msc. Erjola Reçi

Asistent Lektor

Msc. Erjola Reçi

Asistent Lektor
” E vetmja mënyrë për të bërë punë të mëdha është që ta doni atë që bëni! “

Biografia

Kam përfunduar studimet Bachelor dhe Master në fushen e Teknologjisë së Informacionit dhe studimet e dyta Bachelor ne degën Kontabilitet-Financë. Rekrutuar si punonjëse IT e Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë që prej vitit 2016.

Edukimi

  • , Universiteti Politeknik i Tiranes
  • , Universiteti Akademia e Biznesit

Aftësitë

IT Consulting
100%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.