WhatsApp Image 2022-01-27 at 23.11.24

Dr. Enis Fita

Lektor

Dr. Enis Fita

Lektor

Biografia

PhD Enis FITA, lindi në Tiranë më 18.06.1975. Ka kryer studimet me rezultate të larta (106/110) e ciklit të I & II Bachelor dhe Master i Shkencave (1999-2004) në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Fakultetin e Shkenacve Politike në Universitetin e Sienës në Itali. Në vitin 2002-2003, në kuadër të programit të shkëmbimit Erasmus/Socrates ka kryer nje vit akademik në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Nantës në Francë. Gjithashtu, ka kryer studimet e ciklit të II (2010-2012) Master i Shkencave në Studime Europiane në Politikat dhe Qeverisja e BE në Universitetin e Tiranës. Ka mbrojtur graden “Doktor i shkencave” në Menaxhim (2017) në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Aktualisht, është kandidat per marrjen e titullit Profesor i Asociuar. Ka filluar karrierën si pedagog që në vitin 2006 si dhe gjatë karrierës ndër vite ka qenë dhe është drejtues me funksione administrative drejtuese (Pergjegjes Departamenti/ Zv. Dekan) në veprimtarinë e institucioneve të arsimit të lartë. Është autor i disa artikujve publicistik dhe shkencor të botuara si brenda dhe jashtë vendit. Autor i dy teksteve universitare, “Komunikimi dhe Shkrimi Efektiv” dhe “Bazat e Sociologjisë dhe Psikologjisë”. Aktualisht, është Ekspert i Nivelit të Lartë për vendimmarrje strategjike në Sekretariatin e BFUG (Bologna Follow Up Group) pranë EHEA (European Higher Eduacation Area) Hapësirën e Arsimit të Lartë Evropian.

Edukimi

  • ,

Aftësitë

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.