dr

Dr. Marsida Klemo

Lektor

Dr. Marsida Klemo

Lektor
” Mos pretendo të bëhesh një njeri i suksesshëm por një njeri me vlera! “

Biografia

Marsida Klemo është Lektore me kohë të plotë prej 14 vitesh në Fakultetin e Studimeve Profesionale (FSP) të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe Lektore me kohë të pjesshme prej tre vitesh në Kolegjin Universitar të Biznesit (KUB) në Tiraë. Marsida është diplomuar në Fizikë 5-vjecare dhe mban aktualisht gradën “Doktor Shkencash”, të përfituara në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Që nga viti 2016 ajo është Drejtuese e Departamentit të Shkencave të Aplikuara dhe të Natyrës në Fakultetin e Studimeve Profesionale. Gjatë eksperiencës së punës Marsida ka kontribuar jo vetëm në drejtim të mësimdhënies dhe menaxhimit të Departamentit por edhe në kërkimin shkencor. Ajo ka publikuar mbi 15 artikuj në revista ndërkombëtare (ndër to dhe me faktor impakti), tekst për studentët dhe ka referuar në rreth 20 Konferenca Ndërkombëtare. Prej disa vitesh është angazhuar si eksperte në projekte të financuara nga Komuniteti Europian si eksperte/ kërkuese shkencore me fokus mjedisin dhe burimet e rinovueshme.

Edukimi

  • Fizikë 5-vjecare , Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Aftësitë

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.