ORARI I VITIT TË RI AKADEMIK 2020-2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Të nderuar studentë të Kolegjit Universitar të Biznesit, ju njohim me orarin mësimor të vitit të ri akademik 2020-2021

 

Fakulteti i Ekonomisë

 

CIKLI BACHELOR:

VITI I PARË Profili “Administrim Biznesi”

VITI I PARË Profili “Financë-Kontabilitet”, “Banka dhe Institucione Financiare”

VITI I PARË Profili “Informatikë Biznesi”

VITI I PARË Profili “Teknologji Informacioni”

 

VITI I DYTË Profili “Administrim Biznesi”

VITI I DYTË Profili “Financë-Kontabilitet”, “Banka dhe Institucione Financiare”

VITI I DYTË Profili “Informatikë Biznesi”

 

VITI I TRETË Profili “Administrim Biznesi”

VITI I TRETË Profili “Financë-Kontabilitet”, “Banka dhe Institucione Financiare”

VITI I TRETË Profili “Informatikë Biznesi”

 

CIKLI MASTER PROFESIONAL DHE MASTER I SHKENCAVE:

 

MASTER I SHKENCAVE:

VITI I PARË Profili “Kontabilitet-Financë”, “Kontabilitet Auditim”

VITI I DYTË Profili “Menaxhim Biznesi”, “Kontabilitet-Financë”, “Kontabilitet Auditim”, “Administrim Publik”

 

MASTER PROFESIONAL:

VITI I PARË Profili “Menaxhim Biznesi”, “Kontabilitet-Financë”

VITI I DYTË Profili “Menaxhim Biznesi”, “Kontabilitet-Financë”

 

 

Fakulteti i Drejtësisë

 

STUDIME TË INTEGRUARA 5-VJEÇARE NË DREJTËSI:

VITI I PARË Profili “Studime të Integruara në Drejtësi”

 

CIKLI BACHELOR:

VITI I DYTË Profili “Drejtësi”, “E Drejtë Biznesi”

VITI I TRETË Profili “Drejtësi”, “E Drejtë Biznesi”

 

CIKLI MASTER I SHKENCAVE:

VITI I PARË Profili “E Drejtë Civile dhe Tregëtare”, “E Drejtë Penale”

VITI I DYTË Profili “E Drejtë Civile dhe Tregëtare”

 

CIKLI I STUDIMEVE TE LARTA PROFESIONALE:

 

PROFILET ADMINISTRATIVE

VITI I PARE Profili “Asistent i Larte Administrativ”

VITI I PARE Profili “Asistent i Larte Kontabel”

VITI I PARE Profili “Asistent i Larte Ligjor”

 

VITI I DYTE Profili “Asistent i Larte Administrativ”

VITI I DYTE Profili “Asistent i Larte Kontabel”

VITI I DYTE Profili “Asistent i Larte Ligjor”

 

PROFILET TEKNIKE

VITI I PARE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Elektrike”

VITI I PARE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Kompjuterike”

VITI I PARE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Motorike”

 

VITI I DYTE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Elektrike”

VITI I DYTE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Kompjuterike”

VITI I DYTE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Motorike”

 

Mirësevini në KUB!

Suksese!

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.