Fituesit, Raundi i I-rë

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit ka kënaqësinë t’ju njoftojë se janë shpallur listat me kandidatët fitues gjatë raundit të parë të aplikimeve në KUB.
Regjistrimet do të kryhen në datat 2-15 Shtator 2021 pranë sekretarive në ambjentet e KUB.
Dokumentaet e nevojshme për regjistrim janë:
– Kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme;
– Fotokopje e kartës së identitetit;
– Dy fotografi;
– Mandatë pagesa e taksës së regjistrimit;
– Mandatë pagesa e këstit të parë të tarifës ose tarifës së plotë.

Më poshtë po ju njohim me listat fituese sipas fakulteteve përkatës.

 

FAKULTETI I EKONOMISË

Finance Kontabilitet

Administrim Biznesi

Banka dhe Institucione Financiare

Informatike Biznesi

Teknologji Informacioni

 

FAKULTETI I DREJTESISE DHE SHKENCAVE POLITIKE

Drejtesi (Cikel i integruar 5 vjecar)

Shkenca Politike

Marredhenie Nderkombetare

 

KOLEGJI I STUDIMEVE TE LARTA PROFESIONALE

Asistent i Larte Administrativ

Asistent i Larte Finance

Asistent i Larte Ligjor

 

Teknik i Larte Sisteme Elektrike

Teknik i Larte Sisteme Kompjuterike

Teknik i Larte Sisteme Motorike

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.