Finalizohet marrëveshja mes KUB dhe Uniacademy(KURUM)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Finalizohet me sukses marrëveshja mes Kolegjit Universitar të Biznesit dhe Konfederatës së Edukimit Uniacademy me qendër në Turqi.

Objekti i kësaj marrëveshje është vendosja dhe bashkëpunimi midis palëve për të mundësuar:

• Shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik të KUB me IAL partnere në Turqi.
• Shkëmbimin e eksperiencave në hartimin e programeve të ndryshme studimore të përbashkëta në cikle të ndryshme studimi.
• Kontributin e palëve në projekte të përbashkëta investimi me qëllim përmirësimin e infrastrukturës teknologjike.
• Organizimin e eventeve të përbashkëta akademike, simpoziumeve, konferenca kërkimore shkencore, etj.

 

Klikoni këtu për informacion mbi marrëveshjen midis palëve.

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.