Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit  në kuadër të angazhimit te tij në fushën e projekteve ndërkombëtare për Programin Erasmus + KA2/Zhvillim i Kapaciteteve në fushën e Edukimit të Lartë (CBHE), ka shënuar suksesin e rradhës duke rezultuar fitues në Projektin e përbashkët: “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) / RiskMan” 
 
Fuqia e këtij projekti qëndron në përfshirjen e vendeve udhëheqëse evropiane në sektorët e akuakulturës dhe peshkimit, si Turqia (koordinator i projektit), Greqia, Italia dhe Kroacia, të cilat do t’i çojnë vendet e synuara të Ballkanit (Shqiperi, Bosnje – Hercegovine dhe Mal i Zi) drejt një zhvillimi të mëtejshëm të këtyre sektorëve, në përputhje me direktivat ndërkombëtare dhe strategjitë e Bashkëpunimit të Politikave Evropiane. Në këtë drejtim, projekti aktual është inovativ në veçanti me aspektet e arsimit të studentëve universitare dhe master për të fituar njohuri dhe përvojë pune të lidhura me menaxhimin e rrezikut të llojeve ujore NN.
 
Për më tepër informacion klikoni këtu
 

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.